Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe i kontakt (1)

Organy władzy
    Wójt gminy (0)
        Wizytówka (1)
        Sprawozdania (0)
            2021 (8)
            2020 (11)
            2019 (9)
            2018 (9)
            2017 (10)
            2016 (10)
            2015 (13)
            2014 (8)
            2013 (8)
            2012 (9)
            2011 (9)
            2010 (8)
            2009 (8)
            2008 (3)
            2007 (3)
        Zarządzenia (0)
            2021 (72)
            2020 (112)
            2019 (141)
            2018 (109)
            2017 (106)
            2016 (97)
            2015 (132)
            2014 (138)
            Archiwum (0)
                Zarządzenia Wójta (0)
                    2013 (109)
                    2012 (114)
                    2011 (108)
                    2010 (43)
                    2009 (39)
                    2008 (45)
                    2007 (15)
                    Do_2007 (23)
                Zarządzenia kierownika urzędu (0)
                    2010 (40)
    Rada gminy (0)
        TRANSMISJE OBRAD (1)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Skład rady (1)
            Składy osobowe komisji (1)
            Przewodniczący rady (1)
            Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Damasławek (71)
            Komisje Rady Gminy (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2021 (4)
                        2020 (8)
                        2019 (5)
                        2018 (1)
                Komisja budzetu gospodarki i rolnictwa (0)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2021 (8)
                        2020 (15)
                        2019 (15)
                        2018 (4)
                Komisja oświaty, samorządności i zdrowia (0)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2021 (12)
                        2020 (25)
                        2019 (30)
                        2018 (4)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                    2021 (1)
                    2020 (4)
                    2019 (3)
            Sesje Rady Gminy (0)
                OGŁOSZENIA (0)
                    2021 (9)
                    2020 (12)
                    2019 (13)
                    2018 (2)
                Protokoły (0)
                    2018/2023 (0)
                        2021 (9)
                        2020 (10)
                        2019 (12)
                        2018 (3)
                Imienne wykazy głosowań radnych Rady Gminy Damasławek (0)
                    2021 (9)
                    2020 (10)
                    2019 (13)
                    2018 (3)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Skład rady (1)
            Przewodniczący rady (1)
            Komisje rady gminy (0)
                Komisja rewizyjna (0)
                    Skład osobowy (1)
                    Informacje (4)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2018 (1)
                        2017 (4)
                        2016 (3)
                        2015 (10)
                        2014 (1)
                Komisja budzetu gospodarki i rolnictwa (0)
                    Skład osobowy (1)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2018 (8)
                        2017 (11)
                        2016 (13)
                        2015 (16)
                        2014 (3)
                Komisja oświaty, samorządności i zdrowia (0)
                    Skład osobowy (1)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2018 (8)
                        2017 (11)
                        2016 (12)
                        2015 (16)
                        2014 (3)
                Posiedzenia Komisji (1)
            Sesje rady gminy (0)
                Ogłoszenia (0)
                    2018 (20)
                    2017 (22)
                    2016 (13)
                    2015 (13)
                    2014 (2)
                Protokoły (0)
                    2014/2018 (52)
                Imienne wykazy głosowań radnych Rady Gminy Damasławek (0)
                    2018 (9)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Skład rady (1)
            Przewodniczący rady (1)
            Komisje rady gminy (0)
                Komisja rewizyjna (0)
                    Skład osobowy (1)
                    protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2014 (5)
                        2013 (7)
                        2012 (6)
                        2011 (4)
                Komisja budzetu gospodarki i rolnictwa (0)
                    Skład osobowy (1)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2014 (9)
                        2013 (13)
                        2012 (13)
                        2011 (13)
                        2010 (2)
                Komisja oświaty, samorządności i zdrowia (0)
                    Skład osobowy (1)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2014 (9)
                        2013 (13)
                        2012 (15)
                        2011 (16)
                        2010 (2)
            Sesje rady gminy (0)
                Ogłoszenia (0)
                    2014 (10)
                    2013 (12)
                    2012 (11)
                    2011 (11)
                    2010 (4)
                Protokoły (0)
                    2014 (10)
                    2013 (13)
                    2012 (11)
                    2011 (11)
                    2010 (4)
            Informacje różne (1)
        Archiwum (0)
            Kadencja 2006-2010 (3)
                Ogłoszenia (0)
                    2010 (12)
                    2009 (6)
                    2008 (3)
                    2007 (1)
                Komisje (1)
                Sesje rady gminy (0)
                    Kadencja 2006 - 2010 (0)
                        2010 (12)
                        2009 (8)
                        2008 (10)
                        2007 (10)
                        2006 (3)
                Komisja Rewizyjna (1)
                    protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        Kadencja 2006-2010 (0)
                            2010 (2)
                            2009 (4)
                            2008 (2)
                            2007 (5)
                Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (1)
                    protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        Kadencja 2006-2010 (0)
                            2010 (10)
                            2009 (11)
                            2008 (10)
                            2007 (14)
                Komisja Oświaty i Polityki Społecznej (1)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        Kadencja 2006-2010 (0)
                            2010 (9)
                            2009 (10)
                            2008 (10)
                            2007 (16)
            Kadencja 2002 - 2006 (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2006 (2)
                        2005 (7)
                        2004 (6)
                        2003 (3)
                Komisja Oświaty i Polityki Społecznej (0)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2006 (6)
                        2005 (12)
                        2004 (16)
                        2003 (10)
                Sesje Rady Gminy (0)
                    2006 (7)
                    2005 (6)
                    2004 (8)
                    2003 (0)
                Skład Rady (15)
                Komisja Budżetu, Gospodarki, Handlu i Usług (0)
                    2003 (5)
                    2004 (12)
                    2005 (8)
                    2006 (5)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1)
                    protokoły z posiedzeń komisji (0)
                        2003 (5)
                        2004 (11)
                        2005 (7)
                        2006 (4)
                Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego (1)
                    protokoły z posiedzeń komisji (33)
                        2003 (0)
                        2004 (0)
                        2005 (0)
                        2006 (0)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Mienie komunalne (4)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (5)
    Sołectwa (0)
        Aktualności (0)
            2021 (3)
            2020 (1)
            2019 (4)
            2018 (3)
            2017 (5)
            2016 (1)
            2015 (2)
            2014 (1)
            2013 (3)
        LISTA Sołtysów z terenu Gminy Damasławek (1)
        Wykaz i struktura organizacyjna sołectw (18)
        Protokoły zebrań wiejskich (0)
            2012 (18)
            2011 (18)
            2010 (18)
            2009 (18)
            2008 (18)
            Do 2008 (20)
        Archiwum (6)
            Dane sołectw (18)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Pomoc Publiczna (0)
        2020 (2)
        2019 (1)
        2018 (3)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (2)
        2013 (4)
        2012 (2)
        2011 (2)
        2010 (2)
    Organizacje pozarządowe (0)
        2021 (3)
        2020 (8)
        2019 (8)
        2018 (8)
        2017 (7)
        2016 (4)
        2015 (10)
        2014 (9)
        2013 (12)
        2012 (6)
        2011 (5)
        2010 (5)
    Dofinansowanie ze środków UE (0)
        Inwestycje (0)
            WRPO (0)
                Perspektywa 2014-2020 (1)
                Perspektywa 2007-2013 (2)
            PROW (3)
        Projekty (1)
    Nieruchomości (0)
        Sprzedaż (0)
            2021 (7)
            2020 (6)
            2019 (7)
            2018 (2)
            2017 (3)
            2016 (14)
            2015 (15)
            2014 (12)
            2013 (10)
            2012 (9)
            2011 (4)
            2010 (11)
            2009 (3)
            2008 (3)
            2007 (3)
            Do 2007 (4)
        Dzierżawa (0)
            2021 (6)
            2020 (0)
            2019 (5)
            2018 (9)
            2017 (2)
            2016 (7)
            2015 (9)
        Dzierżawa gruntów gminnych (0)
            2014 (6)
            2013 (6)
            2012 (2)
            2011 (4)
            2010 (14)
            2009 (11)
    Obwieszczenia (0)
        2021 (35)
        2020 (27)
        2019 (19)
        2018 (47)
        2017 (30)
        2016 (33)
        2015 (42)
        2014 (27)
        Archiwum (0)
            2012 (10)
            2011 (45)
            2010 (20)
            2009 (13)
            2008 (30)
            2007 (18)
            2013 (5)
            Do 2007 (10)
    Komunikaty i ogłoszenia (44)
    Komunikaty meteo (2)
        2019 (1)
        Archiwum (21)
    Informacje różne (0)
        2021 (2)
        2020 (1)
        2019 (2)
        2018 (3)
        2017 (3)
        2016 (5)
        2015 (10)
        2014 (16)
        2013 (24)
        2012 (25)
        Archiwum (0)
            2011 (15)
            2010 (15)
            2009 (8)
    Promocja zdrowia (0)
        2019 (1)
        2015 (5)
        2014 (7)
        2013 (8)
        2012 (4)
        2011 (9)
    Konsultacje społeczne (0)
        Konsultacje społeczne 2021 (1)
        Konsultacje społeczne 2020 (3)
        Konsultacje społeczne 2019 (2)
        Konsultacje społeczne 2017 (2)
        Konsultacje statusów sołectw 2015 (19)
        Konsultacje statusów sołectw 2013 (21)
        Protokoły 2011 (3)
    Archiwum (5)

Urząd gminy
    Regulamin organizacyjny urzędu gminy (0)
        Regulamin (1)
        Archiwum (7)
    Regulamin pracy urzędu gminy (0)
        Regulamin (1)
        Archiwum (6)
    Kodeks Etyki (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Konkursy i nabory, oferty pracy (0)
        Regulamin naboru (1)
        Nabór (1)
        Konkurs (0)
        Oferty pracy (0)
        Informacje o wynikach naboru (0)
            2021 (5)
            2020 (3)
        Listy kandydatów (0)
        Archiwum (0)
            Nabór (0)
                2021 (5)
                2020 (3)
                2019 (8)
                2017 (1)
                2016 (3)
                2014 (5)
                2013 (4)
                2012 (10)
                2011 (9)
                2010 (3)
                2009 (3)
                2008 (3)
                2007 (10)
            Konkurs (0)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2013 (1)
                2012 (3)
                2011 (2)
            Oferty pracy (0)
                2021 (3)
                2020 (4)
                2019 (4)
                2018 (7)
                2017 (2)
                2016 (2)
            Informacje o wynikach naboru (0)
                2019 (10)
                2017 (1)
                2016 (3)
                2014 (5)
                2013 (5)
                2012 (9)
                2011 (5)
                2010 (2)
                2009 (5)
                2008 (5)
                2007 (5)
                2006 (1)
            Listy kandydatów (0)
    Wybory ławników (3)
    Kontrole (0)
        2020 (2)
        2019 (2)
        2018 (3)
        2017 (6)
        2016 (4)
        2015 (8)
        2014 (3)
        2013 (5)
        2012 (4)
        2011 (5)
        2010 (0)
        2009 (3)
        2008 (3)
        2007 (2)
        2006 (2)
        2005 (1)
        2004 (4)
        2003 (2)
    Kontrola zarządcza (0)
        2020 (5)
        2019 (6)
        Archiwum (5)
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (1)
    Projekt "Partnerstwo urzędów administracji samorządowej ..." (0)
        Przystąpienie (1)
        Metoda oceny CAF - 2006 (1)
    Projekt UE „E-usługi w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim” (1)
    Jak załatwić sprawę (0)
        Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (0)
            Oświata (2)
            Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska (8)
            Wycinka drzew (2)
            Nieruchomości (5)
            Zagospodarowanie odpadów komunalnych (3)
            Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi (2)
            Opłata adiacencka (1)
            Petycje (1)
            Rewitalizacja (1)
            Sport (1)
        Referat Finansowo - Podatkowy (0)
            Podatki i opłaty (14)
            Kształcenie młodocianych pracowników (1)
            Stypendia (1)
            Dodatki mieszkaniowe (1)
            Dodatek energetyczny (1)
        Referat Gospodarki Komunalnej (0)
            Drogi (2)
            Utrzymywanie psów - zezwolenia (1)
            Sieć wodociągowa i kanalizacyjna (4)
        Urząd Stanu Cywilnego (0)
            Dowody osobiste (2)
            Działalność gospodarcza (1)
            Ewidencja ludności (8)
            Karta Dużej Rodziny (2)
            Profil zaufany (1)
            Urząd Stanu Cywilnego (15)
                Archiwum (14)
            Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (3)
        GKRPA (1)
    Petycje (5)
        Petycje złożone do Urzędu Gminy Damasławek (38)
        Petycje złożone do Rady Gminy Damasławek (17)
    Profil zaufany (1)
    Archiwum (0)
        Procedury załatwiania spraw (0)
            Ochrona przyrody (1)
            Podatki lokalne (13)
        Struktura organizacyjna (4)
        Załatwianie spraw (0)
            Akta stanu cywilnego (0)
            Alkohol - zezwolenia (0)
            Budowa - procedury (8)
            Dodatki mieszkaniowe (1)
            Dofinansowania (4)
            Dostęp do informacji publicznej (1)
            Dowody osobiste (1)
            Drzewa - zezwolenia na wycinkę (1)
            Działalność gospodarcza (6)
            Ewidencja ludności (7)
            Gospodarka wodno-ściekowa (0)
            Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
            Grunty - rolne (1)
            Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
            Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
            Lokal - sprzedaż (1)
            Lokal - zamiana (0)
            Lokale mieszkalne (0)
            Małżeństwa - rejestracja (1)
            Medale za pożycie małżeńskie (1)
            Nieruchomości - opłata adicencka (1)
            Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
            Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
            Nieruchomości - zamiana (0)
            Obrona cywilna (0)
            Ochrona środowiska (0)
            Pas drogowy (1)
            Podatek - nadpłata (1)
            Podatek od nieruchomości (5)
            Podatek od posiadania psów (1)
            Podatek od środków transportu (2)
            Podatek rolny i leśny (6)
            Podatki - postępowanie (18)
            Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
            Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
            Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
            Pomoc społeczna (7)
            Psy ras agresywnych (1)
            Rejestracja pojazdów (0)
            Reklamy - umieszczanie (2)
            Rolnictwo (2)
            Skargi i wnioski (1)
            Stowarzyszenia - rejestracja (0)
            Tablice rejestracyjne (0)
            Targowisko - opłata (0)
            Testament - sporządzanie (1)
            Urodzenia - rejestracja (1)
            Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
            Użytkowanie wieczyste (0)
            Własność - przekształcenia (7)
            Wojsko (0)
            Wybory - reklamacje (1)
            Wymeldowanie - procedury (3)
            Zameldowanie - procedury (5)
            Zbiórka publiczna (1)
            Zgon - rejestracja (1)
            Zgromadzenia - zawiadomienia (1)
            Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (0)
        Procedury (0)
        Samodzielne stanowiska (4)
        Regulamin organizacyjny (10)
        Regulamin pracy (1)
        Formularze podatkowe (0)
            2008 (0)
                Podatek od nieruchomości (1)
                Podatek rolny (1)
                Podatek leśny (1)
        Prowadzone rejestry i ewidencje (1)

Prawo lokalne
    Statut gminy (2)
        Archiwum (2)
    Projekty uchwał rady gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2021 (27)
            2020 (47)
            2019 (53)
            2018 (7)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (26)
            2017 (44)
            2016 (42)
            2015 (0)
                XVIII Sesja (3)
                XVII Sesja (1)
                XVI Sesja (6)
                XV Sesja (1)
                XIV Sesja (2)
                XIII Sesja (3)
                XII Sesja (0)
                XI Sesja (5)
                X Sesja (2)
                IX Sesja (5)
                VIII Sesja (21)
                VII Sesja (1)
                VI Sesja (1)
                V Sesja (4)
            2014 (0)
                III Sesja (9)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (0)
                XLVII Sesja (1)
                XLVI Sesja (2)
                XLIX Sesja (11)
                XLIII Sesja (2)
                XLI Sesja (1)
                XL Sesja (6)
            2013 (0)
                XXXVIII Sesja (3)
                XXXVI Sesja (28)
                XXXI Sesja (9)
                XXX Sesja (3)
                XXIX Sesja (2)
                XXVIII Sesja (2)
                XXVII Sesja (2)
            2012 (0)
                XXVI Sesja (7)
                XXV Sesja (11)
                XXIII Sesja (4)
                XXII Sesja (13)
                XXI Sesja (9)
                XX Sesja (4)
                XIX Sesja (11)
                XVIII Sesja (1)
                XVII Sesja (6)
                XVI Sesja (1)
            2011 (0)
                XV Sesja (9)
                XIV Sesja (8)
                XIII Sesja (7)
                XII Sesja (2)
                XI Sesja (6)
                X Sesja (4)
                IX Sesja (5)
    Uchwały rady gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2021 (46)
            2020 (71)
            2019 (94)
            2018 (22)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (49)
            2017 (75)
            2016 (69)
            2015 (101)
            2014 (19)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (44)
            2013 (75)
            2012 (96)
            2011 (70)
            2010 (27)
        Archiwum (0)
            Kadencja 2006 - 2010 (0)
                2010 (56)
                2009 (59)
                2008 (63)
                2007 (62)
                2006 (22)
            Kadencja 2002 - 2006 (0)
                2006 (39)
                2005 (42)
                2004 (35)
                2003 (33)
    Budżet gminy (0)
        Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (0)
            2021 (1)
            Archiwum (0)
                2011 (0)
                    I Kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                2010 (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                2009 (0)
                    IV kwartał (0)
                    IV kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    I kwartał (1)
                2008 (0)
                    IV kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    I kwartał (1)
                2007 (0)
                    IV kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    I kwartał (1)
                2006 (0)
                    IV kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    I kwartał (1)
        Sprawozdanie finansowe (0)
            2020 (5)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu (0)
            2021 (1)
            Archiwum (0)
                Za rok 2010 (1)
                Za rok 2009 (1)
                Za I półrocze 2009 (1)
                Za rok 2008 (1)
                Za I półrocze 2008 (4)
                Za rok 2007 (1)
                Za I półrocze 2007 (3)
                Za rok 2006 (8)
                Do 2006 (4)
        Uchwały (0)
            2021 (13)
            2020 (19)
            2019 (3)
            2018 (7)
            2017 (11)
            Archiwum (0)
                2011 (20)
                2010 (34)
                2009 (10)
                2008 (4)
                2007 (9)
                Do 2007 (2)
        Zarządzenia (0)
            2021 (4)
            2020 (15)
            2017 (2)
            Archiwum (0)
                2012 (2)
                2011 (22)
                2010 (8)
                2009 (8)
                2008 (8)
                2007 (4)
                Do 2007 (1)
        Opinie RIO (0)
            2020 (1)
            2019 (2)
            2018 (1)
            2017 (0)
            Archiwum (0)
                2011 (3)
                2010 (7)
    Rejestr aktów prawa miejscowego (12)

Nieodpłatna pomoc prawna
    Gminy Lokal Punktu Nieodpłatnej Pomocy (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (3)

Plany i strategie rozwoju gminy
    Strategia rozwoju (2)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (0)
        Studium (3)
        Plany (0)
            2019 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2013 (1)
            2012 (3)
            2011 (1)
            2010 (1)
        Obwieszczenia (1)
    WPI (3)
    Plany odnowy miejscowości (10)
    Archiwum (2)

Zamówienia publiczne
    Platforma zamówień publicznych (1)
    Przetargi (0)
        Otwarte (0)
        Roztrzygnięte (24)
        Unieważnione (7)
        Anulowane (0)
        Archiwum (0)
            Rozstrzygnięte (0)
                2017 (13)
                2016 (7)
                2015 (3)
                2014 (10)
                2013 (14)
                2012 (4)
                2011 (6)
                2010 (10)
                2009 (14)
                2008 (13)
                2007 (18)
                Do 2007 (11)
            Anulowane (0)
                2012 (1)
                2011 (1)
                2010 (1)
                2009 (1)
                2008 (2)
                2007 (2)
                Do 2007 (1)
            Unieważnione (0)
                2017 (5)
                2016 (2)
                2015 (1)
                2014 (2)
                2013 (0)
            Ogłoszenia (0)
                2010 (3)
                2009 (31)
                2008 (34)
                2007 (11)
                Do 2007 (1)
    Zapytania ofertowe (1)
        2020 (3)
        2019 (1)
        2018 (2)
        2017 (0)
        2016 (2)
        2015 (2)
        Rozstrzygnięte (0)
            2018 (6)
            2017 (13)
    Plan postępowań (0)
        2021 (5)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (4)
        2017 (1)

Oświadczenia majątkowe
    Wójt (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (4)
        Kadencja 2014 - 2018 (5)
    Radni (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (0)
            2020 (15)
            2019 (15)
            2018 (15)
            Początek kadencji (14)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji (14)
            Składane do 30.04.2018 r. (15)
            Składane do 30.04.2017 r. (15)
            Składane do 30.04.2016 r. (15)
            Składane do 30.04.2015 r. (15)
            Składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania (1)
        Archiwum (0)
        Oświadczenia majątkowe radnych (0)
    Pracownicy jednostek organizacyjnych (0)
        Kierownicy (0)
            GOK (10)
            GOPS (8)
            Przedszkole (8)
            SP Niemczyn (9)
            ZSP Damasławek (11)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
            GOPS (7)
        Archiwum (0)
            GOK (0)
            GOPS (0)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
            Przedszkole (0)
            SP Niemczyn (0)
            ZSP Damasławek (0)
                2009 (0)
                2008 (0)
                2007 (0)
                2006 (0)
                2005 (0)
                2004 (0)
    Pracownicy urzędu gminy (0)
        Zastępca wójta (0)
        Skarbnik gminy (8)
        Zastępca skarbnika (0)
        Sekretarz gminy (13)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
            2020 (1)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (2)
            2016 (2)
            2015 (2)
            2014 (2)
        Archiwum (0)
            Wójt (0)
            Zastępca Wójta (0)
            Sekretarz gminy (0)
            Sekretarz gminy (0)
            Skarbnik gminy (0)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
                2009 (0)
                2008 (0)
                2007 (0)
                2006 (0)

Rolnictwo
    Aktualności (57)
    Powszechny Spis Rolny 2020 (1)
    Druki (1)
    Archiwum (25)

Podatki i opłaty
    Podatki - informacje (12)
        Archiwum (3)
    Formularze podatkowe (0)
        Formularze podatkowe od 01.07.2019 roku (0)
            Podatek leśny (1)
            Podatek rolny (1)
            Podatek od nieruchomości (1)
            Informacja o lasach (1)
            Informacja o nieruchomościach i obiektach budowalanych (1)
            Informacja o gruntach (1)
        Formularze od 2016 roku do 30.06.2019 roku (0)
            Podatek leśny (1)
            Podatek rolny (1)
            Podatek od nieruchomości (1)
            Podatek od środków transportowych (1)
        ARCHIWUM (0)
            Od 2015 (0)
                Podatek leśny (1)
                Podatek rolny (1)
                Podatek od nieruchomości (1)
            Od 2012 (0)
                Podatek leśny (1)
                Podatek rolny (1)
                Podatek od nieruchomości (1)

Środowisko naturalne
    Aktualności (3)
    Kąpielisko gminne (0)
        Profil wody (6)
        Ewidencja kąpielisk (6)
        Akty prawne (2)
        Certyfikaty (5)
        Ocena jakości wody (31)
        Regulamin (1)
    System Informacji o Środowisku (1)
    Utrzymanie porządku i czystości w gminie (1)
        Gospodarka odpadami komunalnymi (0)
            Informacje (28)
            Rejestr działalności regulowanej (1)
            Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (0)
                2020 (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (1)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
            Miejsca zagospodarowania odpadów (1)
            Punkty selektywnego zbierania odpadów (1)
            Informacja o osiągniętych poziomach odzysku (2)
        Gospodarka nieczystościami ciekłymi (0)
            Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych (1)
            Oczyszczanie ścieków (1)

Pomoc społeczna
    GOPS (1)
    Archiwum (0)
        Informacje (0)
            2020 (1)
            2018 (1)
            2016 (1)
            2014 (3)
            2013 (5)
            2012 (5)
            2011 (1)
            2010 (2)
            2009 (3)
            Do 2009 (6)
        Statut (1)
        Rejony Pracy Socjalnej (1)
        Zadania (1)
        Nabory (1)
        Informacje o wynikach naboru (1)
        Procedury przyznawania pomocy, świadczeń (0)
            Aktualności (5)
            Archiwum (8)
        Dane Adresowe i pracownicy (1)
        Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego (1)
        Ogłoszenia (0)
            Aktualne (1)
            Archiwum (11)
        RODO (2)
        Archiwum (1)

Oświata
    Stypendium Socjalne (2)
    Stypendia naukowe (2)
    Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola. (5)
    Rekrutacja (1)
        Szkoła Podstawowa w Damasławku (1)
        Szkoła Podstawowa w Niemczynie (1)
        Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia (1)
        Technikum (1)
    Informacja dotycząca dowozu osób niepełnosprawnych do szkół (1)

Instytucje kultury
    Rejestr instytucji kultury (2)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    Skład komisji (1)
    Podstawy prawne (4)
    Wniosek (1)
    Nieodpłatna pomoc psychologiczna (1)

Zgromadzenia publiczne
    Zgromadzenia publiczne - karta informacyjna (1)
    Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych (1)

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne
    Aktualności (6)

Kontrola przedsiębiorcy
    Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców (1)

Wybory
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (18)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (18)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (20)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (16)
    Wybory uzupełniające (15)
    Wybory samorządowe 2018 r. (38)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 25.10.2015 r. (9)
    Wybory ławnika (2)
    Wybory Prezydenckie (18)
    Archiwum (0)
        Wybory Samorządowe 2010 (0)
            Akty prawne (1)
            Informacje, zarządzenia i obwieszczenia urzędowe (13)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy - okręg nr 3 (10)
        Wybory prezydenckie 2010 (0)
            Akty prawne (3)
            Informacje, Zarządzenia i Obwieszczenia Urzędowe (5)
        Wybory uzupełniające - Senat 2011 (0)
            Akty Prawne (1)
            Informacje, Zarządzenia i Obwieszczenia Urzędowe (2)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 09.10.2011 (0)
            Akty prawne (3)
            Informacje, Zarządzenia i Obwieszczenia Urzędowe (7)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 (13)
        Wybory Samorządowe - 16.11.2014 (22)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 07.06.2009 (0)
            Akty prawne (2)
            Informacje, Zarządzenia i Obwieszczenia Urzędowe (3)

Referendum
    Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. (9)
    Referendum - wzory dokumentów do pobrania (1)

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
    Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej (1)
    Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)

Raport o stanie Gminy Damasławek
    Raport o stanie Gminy Damasławek za 2020 rok. (2)
    Raport o stanie Gminy Damasławek za 2019 rok. (2)
    Raport o stanie Gminy Damasławek za 2018 rok. (2)

RODO
    RODO (10)

Informacje BIP
    Instrukcje obsługi (1)
    Dostęp do informacji publicznej (2)
    Redakcja (1)
    Archiwum (2)

2020

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    Deklaracja dostępności (1)
    Koordynator ds. dostępności (1)
    Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego (1)
    Plan działania na rzecz poprawy dostępności (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij