Wykaz stowarzyszeń i związków,
których członkiem jest Gmina Damasławek
 

L.p.

Nazwa stowarzyszenia lub związku

Data przystąpienia

1.

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”

Uchwała Rady Gminy  Damasławek

nr XVI/78/2000z dnia 29.05.2000 r.

2.

Stowarzyszenie „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”

(WOKiSS)

Uchwała Rady Gminy Damasławek

nr XXIV/6/97z dnia 27.03.1997 r.

3.

Związek Gmin Wiejskich
 Rzeczypospolitej Polskiej Poznań

Uchwała Rady Gminy Damasławek

nr XXIV/6/97 z dnia 27.03.1997 r.

4.

Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

Uchwała Rady Gminy Damasławek
nr XVIII/114/08 z dnia 27.06.2008r.