Powierzchnia obszaru gminy Damasławek w granicach administracyjnych wynosi 104,7 km2 w tym sołectwo Damasławek( 8,1 km2). Gmina podzielona jest na 18 sołectw. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach wynosi odpowiednio:

 

 

L.p.

Sołectwo

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

1.

Damasławek

2015

2.

Dąbrowa

331

3.

Gruntowice

98

4.

Kołybki

166

5.

Kopanina

65

6.

Kozielsko

89

7.

Miąża

62

8.

Międzylesie

241

9.

Mokronosy

243

10.

Niemczyn

735

11.

Piotrkowice

85

12.

Rakowo

134

13.

Smuszewo

120

14.

Starężyn

181

15.

Starężynek

95

16.

Stępuchowo

311

17.

Turza

364

18.

Wiśniewko

62

RAZEM:

5399