Powierzchnia obszaru gminy Damasławek w granicach administracyjnych wynosi 104,7 km2 w tym sołectwo Damasławek( 8,1 km2). Gmina podzielona jest na 18 sołectw. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach wynosi odpowiednio:

 

 

L.p.

Sołectwo

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

1.

Damasławek

1993

2.

Dąbrowa

329

3.

Gruntowice

99

4.

Kołybki

166

5.

Kopanina

66

6.

Kozielsko

86

7.

Miąża

60

8.

9.

Międzylesie

Modrzewie

240

2

10.

Mokronosy

241

11.

Niemczyn

739

12.

Piotrkowice

85

13.

Rakowo

135

14.

Smuszewo

121

15.

Starężyn

183

16.

Starężynek

96

17.

Stępuchowo

302

18.

Turza

368

19.

Wiśniewko

63

RAZEM:

 5374