Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku  
Kierownik:   mgr Anna Grzewińska

adres: 62-110 Damasławek ul. Długa 1 A

telefon: 67 26-86-011

telefon kom. 516191682

e-mail gops@damaslawek.nowoczesnagmina.plPracownicy

Ewa Pater – pracownik socjalny

tel.  67 26-86-011 wew. 26

Maria Wiśniewska – pracownik socjalny

tel.  67 26-86-011 wew. 26

Jaskólska Marlena - Główna księgowa

tel. 67 26-86-011 wew. 22

Ewa Haja – referent ds. świadczeń rodzinnych

tel. 67 26-86-011