Wszystkie zamówienia publiczne dostępne są na
Platformie Zamówień Publicznych pod adresem:

 

https://przetargi.gminadamaslawek.pl/