Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Damasławek

 

Urząd Gminy w Damasławku informuje, że Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Damasławek. Funkcję Koordynatora będzie pełnił Pan Krzysztof Borowski- Młodszy referent ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego.
 


Podstawa prawna
 

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Gminy Damasławek jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało mi.in:

·         wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Damasławek i jednostki organizacyjne gminy;

·         przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Damasławku i jednostki organizacyjne gminy;

·         monitorowanie Urzędu Gminy Damasławek i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminie Damasławek– Krzysztof Borowski
adres do korespondencji: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
telefon: 67 2613 611
e-mail: informatyk@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

Linki:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zarządzenie nr SG.0050.69.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności.