Instrukcja obsługi BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny mający na celu powszechne udostępnianie informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - Dz. U. Nr 10 poz. 68 z dnia 22 stycznia 2007 r.).

Strona główna zawiera dane teleadresowe Urzędu Gminy w Damasławku, oraz informacje dotyczące godzin pracy Urzędu, numerów rachunków bankowych, a tak że spis najważniejszych numerów telefonów.

Zakres publikowanych informacji prezentuje menu po lewej stronie.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje (kategorie). Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu. Większość stron z poszczególnych kategoriach zawiera załączniki, które można pobrać lub przejrzeć za pomocą edytora tekstów WORD lub Acrobat Reader.

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Aby skorzystać z wyszukiwarki BIP należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i nacisnąć klawisz „Enter” lub kliknąć ikonę , po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

W  dziale Informacje BIP,  można znaleźć informacje i dodatkowe kategorie, nie mieszczące się w ramach podziału innych działów, w szczególności:

·  Dostęp do informacji publicznej 

Zawiera podstawowe informacje oraz wniosek dla klientów którzy chcieli by zapoznać się z informacją publiczną, która nie została opublikowana na stronie BIP

·  Redakcja

Zawiera dane teleadresowe administratora BIP oraz wykaz Użytkowników Biuletynu Informacji Publicznej posiadających uprawnienia do redagowania artykułów i nanoszenia zmian w poszczególnych wydziałach Urzędu Gminy w Damasławku.

Mamy nadzieje, że informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Damasławku, w pełni zaspokoją państwa oczekiwania. W razie pytań prosimy o kontakt z administratorem BIP.