INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

 

 

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

 

wybrany został Pan Dawid Różak zamieszkały w Wągrowcu

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydat Pan Dawid Różak zamieszkały w Wągrowcu spełnia wymagania podane w ogłoszeniu o naborze. Kandydat posiada odpowiednią wiedzę, która jest potrzebna do objęcia stanowiska urzędniczego ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska, co gwarantuje właściwe realizowanie zadań na ww. stanowisku pracy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Joanna Dworek

 

                                                            

 

Damasławek, 25 października 2021 roku