WYZNACZONOTERMIN KOMISJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021 ROKU

 

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia (GOK)

27 października 2021 roku godz. 15:15

  

Damasławek, 19.10.2021 roku

Sporz. M. S-M