W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
--------------------------------

Numer uchwały:
--------------------------------

Podjęta przez:
---------------------------------

Uchwała wchodzi w życie:
---------------------------------