W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damasławek

Data uchwały:
--------------------------------

Numer uchwały:
--------------------------------

Podjęta przez:
---------------------------------

Uchwała wchodzi w życie:
---------------------------------