Zarządzenie Nr SG.0050.49.2021

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 22 lipca 2021 roku 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.9.2021 Wójta Gminy Damasławek z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Damasławek.

Na podstawie art. 34 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1143) Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr SG.0050.9.2021 Wójta Gminy Damasławek z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Damasławek wprowadza  się następującą zmianę:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje nowa brzmienie:

„Gminne Biuro Spisowe działa w okresie od 25 stycznia 2021 roku do 29 października 2021 roku, po którym ulega rozwiązaniu.”

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr SG.0050.9.2021 Wójta Gminy Damasławek z dnia
25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Damasławek pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza sięKoordynatorowi  Gminnego Biura Spisowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek