Debata nad raportem o stanie gminy

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) mieszkaniec gminy, który chciałby wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy podczas sesji absolutoryjnej w dniu 12 czerwca br., składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.