Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Damasławek

 


 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych informuję, że w Urzędzie Gminy Damasławek  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

 

Poniżej udostępniam dane osobowe IOD, o których mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy:

- imię i nazwisko – Monika Matela

- adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

 

 

Wójt Gminy Damasławek

 /-/ Jacek Matysiak

 

Damasławek, 25 maja 2018 r.