Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Nieodpłatna pomoc prawna

OGŁOSZENIE

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gminą Damasławek od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Damasławek będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez radców prawnych we wtorki w godz. od 12:00 do 16:00 oraz w czwartki w godz. od 8:00 do 12:00.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia)
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)
  (wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny)
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386)
  (wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia)
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz. 60)
  (wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego)
 • która nie ukończyła 26 lat
  (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • która ukończyła 65 lat
  (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
  (wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie)
 • która jest w ciąży
  (wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę)


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma  w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Gminne Lokale Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Punkt

Godziny Pracy Punktu

Urząd Gminy w Wągrowcu

ul. Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

Czwartek 12:00-16:00

Urząd Gminy w Damasławku

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

Wtorek 12:00 - 16:00

Czwartek 8:00 -16:00

Urząd Miasta i Gminy

w Gołańczy

ul. P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Poniedziałek 13:00 - 17:00

Piątek 10:00 - 14:00

Gminny Ośrodek Kultury

w Łeknie

ul. Podgórna 5

62-105 Łekno

Poniedziałek 12:00 - 16:00

Skoki

ul. Powstańców Wlkp. 18

62-085 Skoki

Środa 12:00 - 16:00

Piątek 12:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościuszki 11

62-290 Mieścisko

Wtorek 12:00 - 16:00

Urząd Gminy w Wapnie

ul. Świerczewskiego 1a

62-120 Wapno

Środa 12:00 - 16:00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wierzbowa 1

62-100 Wągrowiec

Poniedziałki i Wtorki 16:00 - 20:00

Środy, Czwartki, Piątki

15:30 - 19:30

 

Dodatkowo Wójt Gminy Damasławek informuje, że wszyscy mieszkańcy Gminy Damasławek, w każdą drugą środę miesiąca, w godz. od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy, mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.

 

Damasławek, dnia 27 grudnia 2017 r.


 

 

Metadane

Źródło informacji:Ewa Kępa
Data utworzenia:2015-12-30 14:21:23
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2015-12-30 14:21:42
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2015-12-30 14:25:47
Ostatnia zmiana:2017-12-27 12:02:28
Ilość wyświetleń:1685

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij