Komunikat z dnia 6 lipca 2011 r.

Zgodnie z uchwałą Nr IX/58/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 czerwca 2011r.   w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych, do składu osobowego zespołu wyznaczono:

1)      Przewodniczącego zespołu – radną Małgorzatę Grajek

2)      Zastępcę przewodniczącego zespołu – radnego Łukasza Adanowicz

3)      Członka – radną Justyna Futkowska  

4)      Członka – Sędziego Sądu Rejonowego w Wągrowcu Rafała Agacińskiego

 

 

Damasławek, dnia 06.07.2011 r.