Urząd Gminy Damasławek informuje, że dnia 30 czerwca br. zakończono nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych, wybieranych przez Radę Gminy Damasławek na kadencję 2012 - 2015.

Do Urzędu Gminy Damasławek nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

 

Damasławek, dnia 06.07.2011 r.