UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !!!

 

Urząd Gminy w Damasławku przypomina, że zgodnie z uchwałą nr XVIII/170/06 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Damasławek, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów zieleni przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe /psy/ należy m. in.:

-      poza posesją psy należy prowadzić na uwięzi, a psy rasy agresywnej lub zagrażające otoczeniu z nałożonym kagańcem /niedopuszczalne jest wypuszczanie psów bez opieki na drogę lub na ulicę/,

-      stały i skuteczny nadzór, zwolnienie zwierząt z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość bezpośredniego utrzymania pełnej kontroli nad ich sprawowaniem /niedopuszczalne jest zwalnianie z uwięzi psów ras agresywnych/.

Ponadto przypomina się:

-      właściciel jest obowiązany poddać psa w wieku ponad dwa miesiące obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie.

Nieprzestrzeganie podanych wyżej przepisów podlega karze grzywny.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK