Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie nr SG.0050.8.2019 Wójta Gminy Damasławek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Koordynatora CAF

Zarządzenie Nr SG.0050.8.2019
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Koordynatora CAF

 

 

    Na podstawie § 28 ust. 2 Zarządzenia Nr Or.0050.106.2018 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Damasławek zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia samooceny wg Metody Oceny CAF w Urzędzie Gminy Damasławek powołuje się Sekretarza Gminy na Koordynatora CAF.
§ 2. Do zakresu odpowiedzialności i uprawnień Koordynatora CAF należy:
1) planowanie samooceny,
2) nadzorowanie procesu komunikacji wśród uczestników projektu (wewnętrznych i zewnętrznych),
3) gromadzenie dokumentacji wspomagającej prowadzenie samooceny oraz dowodów obiektywnych,
4) aktywne uczestnictwo w grupie samooceny,
5) wspomagania procesu osiągania konsensusu,
6) opracowanie sprawozdania na temat samooceny,
7) pomoc Kierownictwu w ustalaniu priorytetów działań i opracowaniu planów doskonalenia,
8) upowszechnianie informacji na temat planów doskonalenia,
9) monitorowanie i nadzorowanie realizacji planów doskonalenia, bieżące raportowanie Kierownictwu Urzędu na temat statusów działań oraz osiąganych wyników,
10) wsparcie osób odpowiedzialnych za realizację planów doskonalenia w przygotowaniu sprawozdań z ich wykonania.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr Or.0050.72.2017 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania Koordynatora CAF.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Metadane

Źródło informacji:Cyprian Wieczorek
Data utworzenia:2019-01-10 15:21:17
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2019-01-10 15:21:22
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2019-01-10 15:23:39
Ostatnia zmiana:2019-01-10 15:23:56
Ilość wyświetleń:99