Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr SG.0050.9.2019 Wójta Gminy Damasławek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania grupy samooceny

Zarządzenie Nr SG.0050.9.2019
Wójta Gminy Damasławek
 z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania grupy samooceny

 

 Na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia samooceny wg metody CAF  w Urzędzie Gminy Damasławek, powołuje się grupę samooceny.
2. W skład grupy samooceny wchodzą:
1) Sekretarz Gminy,
2) Skarbnik Gminy,
3) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
4) Kierownik USC,
5) Zastępca Skarbnika,
6) Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
3. Do zadań członków grupy samooceny należy w szczególności:
1) aktywne uczestnictwo w grupie samooceny,
2) udział w tworzeniu harmonogramu prac grupy,
3) przeprowadzenie indywidualnej samooceny:
a) zbieranie dowodów,
b) ocena poszczególnych kryteriów,
c) wskazywanie mocnych stron Urzędu,
d) wskazywanie obszarów wymagających usprawnień,
4) udział w samoocenie wspólnej:
a) wspomaganie procesu osiągania konsensusu,
b) dostarczanie wyników ocen indywidualnych oraz stosownych dowodów przewodniczącemu grupy samooceny i Koordynatorowi CAF,
5) udział w sporządzeniu sprawozdania z wyników samooceny,
6) przygotowanie propozycji działań usprawniających,
7) udział w tworzeniu planów doskonalenia,
8) realizacja zadań określonych przez przewodniczącego grupy -Koordynatora CAF.

4. Funkcję przewodniczącego grypy samooceny pełnić będzie Koordynator CAF - Sekretarz Gminy.
5. Do zakresu odpowiedzialności i uprawnień przewodniczącego grupy samooceny należy w szczególności:
1) koordynacja prac nad przeprowadzeniem samooceny w Urzędzie,
2) przygotowanie i nadzorowanie harmonogramu prac grupy samooceny [zatwierdzonego przez Kierownictwo Urzędu],
3) wyznaczanie oraz nadzorowanie realizacji zadań członków grupy samooceny,
4) doprowadzenie do osiągnięcia konsensusu w ramach oceny wspólnej,
5) rozwiązywanie wszelkich konfliktów powstałych w grupie samooceny,
6) przygotowanie wszystkich dowodów pozyskanych w ramach oceny poszczególnych kryteriów oraz zestawienia zbiorczego mocnych stron Urzędu oraz obszarów wymagających usprawnień,
7) przygotowanie sprawozdania z wyników samooceny,
8) analiza wyników, przygotowanie propozycji działań usprawniających,
9) bieżące przekazywanie Kierownictwu Urzędu informacji na temat realizowanych zadań.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr Or.0050.73.2017 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania grupy samooceny.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora CAF do zapoznania z treścią zarządzenia pracowników Urzędu Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Metadane

Źródło informacji:Cyprian Wieczorek
Data utworzenia:2019-01-10 15:24:20
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2019-01-10 15:24:22
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2019-01-10 15:29:25
Ostatnia zmiana:2019-01-10 15:29:35
Ilość wyświetleń:99

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij