Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr Or.0050.59.2018 Wójta Gminy Damasławek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

Zarządzenie Nr Or. 0050.59.2018
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 9 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 


    Na podstawie art. 8 ust.3 i ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1073 – tekst jednolity ze zm. ) oraz art.7 ust.1 pkt 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 – tekst jednolity ze zm.)

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1


1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, jako organ doradczy Wójta Gminy Damasławek w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Komisja składa się z 3 członków.
3.W skład Komisji wchodzą specjaliści z dziedziny urbanistyki, architektury i budownictwa.
4. Komisję tworzą:
a) Henryk Gawroński – członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Wrocławiu, wpisany pod numerem Z – 196 – przewodniczący Komisji
b) Krystyna Sobieszczańska – członek Zachodniej  Okręgowej Izby Urbanistów wpisany pod numerem  Z – 250 – członek Komisji
c) Urszula Jarzyńska – pracownik Urzędu Gminy – członek Komisji

§ 2


   Organizację oraz zasady działania  Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§ 3


1.Zobowiązuje się pracownika merytorycznego ds. planowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej i  ochrony środowiska    Urzędu Gminy  Damasławek do  zapewnienia obsługi technicznej Komisji.
2.Miejscem posiedzeń  Komisji będzie siedziba Urzędu Gminy  Damasławek.

§ 4

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§ 5

Wójt Gminy Damasławek przedstawia Komisji:
1.wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,
2.wnioski o zmianę studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,
3.wykaz planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4. rejestr  decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania  terenu.


§ 6

Przewidziane  do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie  wraz z opiniami i ekspertyzami przesłane będzie do wglądu  członkom Komisji  wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia.

§ 7

1. Obecni na posiedzeniu członkowie  Komisji podpisują listę obecności.
2. Quorum Komisji stanowią dwie osoby.

§ 8

1. Komisja winna opracować wymagane, formalno-merytoryczne  elementy opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Przewodniczący Komisji upoważniony jest do przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji oraz zredagowania opinii w oparciu o ustalenia członków Komisji.
3.Protokół z posiedzenia Komisji podpisują wszyscy członkowie Komisji.
4.W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się dla każdego  tematu oddzielnie.


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

Załączniki

Załącznik do zarządzenia nr Or_0050_59_2018 (130.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Matysiak
Data utworzenia:2018-07-09 13:11:30
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2018-07-10 13:11:45
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2018-07-10 13:15:59
Ostatnia zmiana:2018-07-10 13:16:01
Ilość wyświetleń:140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij