Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji.

 

 

URZĄD GMINY DAMASŁAWEK

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

 

----------------------------------------------------------

 KARTA INFORMACYJNA

wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji

----------------------------------------------------------

 

    W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości i kancelarii notarialnych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023) informujemy, że dnia 25 lipca 2017 r. Rada Gminy Damasławek podjęła uchwałę nr XXXVIII/220/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Damasławek na lata 2016 – 2023.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu uzyskania zaświadczenia wymagane są następujące dokumenty:

 wniosek o wydanie zaświadczenia według sporządzonego wzoru, druk do pobrania TUTAJ

 dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,

 dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby do wglądu przy odbiorze zaświadczenia,

 oryginał pełnomocnictwa/oryginał upoważnienia osoby – w przypadku ustanowienia pełnomocnika/upoważnionej osoby wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

 

OPŁATY:

Wydawanie zaświadczeń wiąże się z uiszczeniem:

 opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,

• opłaty od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17,00 zł (jeśli dotyczy). Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Damasławek bądź przelewem na rachunek bankowy Gminy Damasławek:

 

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

Oddział w Damasławku

Nr 51895900014200029920000010

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia (wpływu) wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

ZWOLENIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ OD PEŁNOMOCNICTWA

(Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. część IV)

Podstawa upoważniająca do zwolnienia z opłaty skarbowej:

„Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1. poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów (…),

2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.”

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć:

 osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek bądź w pokoju nr 4,

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

MIEJSCE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA:

Odbiór zaświadczenia:

 osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby w sekretariacie bądź w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Damasławek,

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenia należy złożyć za pośrednictwem Urzędu Gminy Damasławek.

Środki odwoławcze rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile (ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Wydane zaświadczenie jest aktualne na dzień sporządzenia.

Osoba działająca w imieniu wnioskodawcy (pełnomocnik) ma obowiązek przedłożenia urzędowo potwierdzonej kopii lub oryginału pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w wysokości 17,00 zł).

 

PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827      z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330).

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023).

 

Załączniki:

• Dokumenty do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zaswiadczenia (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Sońta-Mirecka
Data utworzenia:2017-08-10 14:20:02
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2017-08-10 14:20:24
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2017-08-10 14:25:51
Ostatnia zmiana:2017-08-10 14:27:12
Ilość wyświetleń:162
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij