Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Rozgraniczenie nieruchomości.

 

obrazek

URZĄD GMINY DAMASŁAWEK

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

 

----------------------------------------------------------

 KARTA INFORMACYJNA

Rozgraniczenie nieruchomości

----------------------------------------------------------

 

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji Oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości jednoznacznie wskazujący, które odcinki granic nieruchomości wnioskodawcy mają być przedmiotem postępowania.

2. Załączniki do wniosku – dokument poświadczający tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste) wnioskodawcy do nieruchomości, której rozgraniczenia żąda.

3. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

OPŁATA:

1. Opłata skarbowa:

a) od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,

b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr 51 8959 0001 4200 0299 2000 001 lub opłatę uiścić w Kasie Urzędu Gminy Damasławek. Możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

4. Decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postepowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym jest zwolniona z opłaty skarbowej (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej część I poz. 53).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca od dnia przyjęcia operatu pomiarowego rozgraniczenia nieruchomości do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

FORMA ZAŁATWIENIA:

1) Decyzja administracyjna o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2) Decyzja o umorzeniu postepowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 105 §1 KPA w związku z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) Decyzja o umorzeniu postepowania administracyjnego i przekazania sprawy z urzędu do rozpatrzenia przez sąd na podstawie art. 105 §1 KPA w związku z art. 34 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Decyzja o umorzeniu postepowania administracyjnego z innych powodów.

Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy Damasławek,

ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek - Sekretariat Urzędu

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek 7:30-16:30

wtorek-czwartek: 7:30-15:30

piątek: 7:30-14:30

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Urząd Gminy Damasławek,

ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

pok. nr 8

 

KONTAKT:

tel.: 67 26 13 627, 67 26 86 322,

adres e-mail: m.kolinska @damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

INNE INFORMACJE:

KOSZTY POSTEPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO

1. Zgodnie z art. 262 §1 pkt 2 KPA - stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

2. Podział kosztów postepowania rozgraniczeniowego. W myśl art. 152 KC - właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

 

Metadane

Źródło informacji:Bolesław Szmania
Data utworzenia:2017-07-14 14:20:47
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2017-07-14 14:20:57
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2017-07-14 14:28:16
Ostatnia zmiana:2020-02-14 08:48:51
Ilość wyświetleń:246
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij