Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Petycje złożone do Rady Gminy Damasławek

 

Petycje złożone do Rady Gminy Damasławek

 

    Informujemy, że petycje kierowane do Rady Gminy Damasławek należy składać w biurze Rady Gminy pokój nr 4, Urzędu Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek.

    Tryb rozpatrywania petycji przez Radę Gminy Damasławek reguluje uchwała nr XXX/176/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Damasławek.

    Poniżej zamieszczamy wyciąg z działu XI „Rozpatrywanie petycji” uchwały nr XXX/176/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Damasławek.

 

 

- Wyciąg ze Statutu Gminy -

DZIAŁ XI

ROZPATRYWANIE PETYCJI

 

§ 121. 1. Petycję, która wpłynęła do Rady Gminy Przewodniczący Rady kieruje niezwłocznie (w terminie 7 dni) do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną oraz do publikacji informacji (skanu) złożonej petycji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Damasławek.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej umieszcza się także informacje dotyczące przebiegu postępowania, przewidywanego terminu i sposobu załatwienia petycji.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje petycję do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu komisji. Jeżeli komisja uzna, że jej przedmiot nie mieści się w kompetencji organu uchwałodawczego, przekazuje ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia właściwemu organowi władzy publicznej. O przekazaniu petycji według właściwości informuje podmiot wnoszący petycję oraz Radę na najbliższej sesji.

4. W przypadku, gdy petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) Komisja Rewizyjna, w trybie i na zasadach określonych w ustawie, pozostawia petycję bez rozpoznania albo wzywa podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia wyjaśnienia treści petycji.

5. Komisja Rewizyjna może zwrócić się do innej komisji stałej Rady z prośbą o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji.

6. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

§ 122. 1. Po rozpatrzeniu petycji Komisja Rewizyjna:

1)  podejmuje inicjatywę uchwałodawczą (jeżeli petycja dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego) i wraz z projektem uchwały przekazuje Przewodniczącemu Rady celem wprowadzenia jej do porządku obrad sesji;

2) składa do Wójta wniosek w sprawie podjęcia przez niego inicjatywy uchwałodawczej w sprawie, która była przedmiotem petycji;

3) podejmuje inne działania mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

2. Przewodniczący Rady zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia przez Komisję Rewizyjną wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 123. Corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca na gminnych portalach internetowych zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach, które zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w roku poprzednim.

§ 124. 1. Petycje, które nie zostały rozpatrzone przed upływem kadencji Rady, podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady następnej kadencji, zgodnie z przepisami § 122 i § 123.

2. Komisja Rewizyjna podejmuje także decyzję, co do inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w § 123 ust. 1 pkt 1 lub co do wniosku, o którym mowa w § 123 ust. 1 pkt 2 jeżeli w ubiegłej kadencji Rady postępowanie w sprawie tej inicjatywy nie zostało zakończone.

 

Załączniki

WZÓR (298.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Sońta-Mirecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2016-03-16 12:09:28
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2016-03-16 12:19:08
Ostatnia zmiana:2017-02-13 15:57:16
Ilość wyświetleń:631

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij